Over het melkveebedrijf

Flekvieh koeien, biologisch gehouden.

Op ons biologische melkveebedrijf worden veelal Fleckvieh koeien gehouden. Deze vinden hun oorsprong in het Alpen gebied en staan bekend om hun mooie witte kop, met een oerdegelijke bouw. De Fleckvieh koe kan met een sober rantsoen goed uit de voeten. Op de Hooiberg vinden we het belangrijk dat veel van het voer voor koeien van eigen land afkomstig is. Zo verbouwen we zomergerst, zonnebloemen, en mais als energie bron, en heel veel kruiden en bloemenrijk grasland, als gezonde eiwitbron. De smaak van de seizoenen proeft u terug in onze producten.

B

Wilt u een keertje naar onze koeien en kalfjes komen kijken?Elke zaterdagmiddag van 13.30u-16.00u kunt u op eigen houtje een kijkje komen nemen op de boerderij.

Het veevoer is vrij van gmo (genetisch gemodificeerdeorganismen). De dieren, het grasland en de akkers krijgen enkelnatuurlijke voedingsstoffen. De koeien kunnen als het weer en de percelenhet toelaten in principe elke dag naar buiten de weide in. Er ligtdirect achter de stal ruim 50 Hectare grasland met klaver en anderekruiden waar de koeien op grazen. De dames maken hier biologische melk van waarwij weer heerlijke echte boerenkaas van maken.    

Van begin april tot eind oktober grazen de dames in de heerlijk kruidige weiden direct achter de stal met een grootte van wel 50 Hectare.